Forarbeid

IMG_2980

Lina Pedersen – Linjeprodusent

Forarbeids perioden eller det som kalles «Pre Produksjon» på fagspråket, er den perioden fra man får et såkalt «Greenlight»  (Grønt lys) for å sette igang produksjonen. I denne perioden planlegger vi hele innspillingen i teori.  Det vil si at vi prøver å se for oss hvordan hver dags skal se ut og  hva vi skal filme hver enkelt dag. Hvis man ser for seg en produksjon som ett stort pusslespill, med firkantede like kanter, men med forskjellige farger, så har Linjeprodusenten eller Produksjons lederen ansvaret for å legge det beste (fineste) mønsteret for akkurat denne filmen! 

Det kan være veldig gøy, men også litt spennende siden man ikke har ett riktig mønster å følge, men mange muligheter. I forarbeid bygger man opp produksjonen slik at man blir flere og flere ansatte ettersom man nærmerer seg selve innspillingen. I denne perioden er det mange ting som skal bestemmes, slik at vi alle hjelper Regissøren til å lage den filmen hun eller han har i sitt hode. For det er jo det vi alle jobber for å få til!

I denne perioden skjer det flere ting samtidig:

Regissøren ansetter en casting ansvarlig eller caster som skal hjelpe til å finne de riktige skuespillerne til de forskjellige rollene i manus. Casteren kommer med forslag, men regissøren er den som bestemmer til sist hvem som får rollen.

En Location Scout leter etter de stedene vi trenger for å filme manuset. Det vil si at hvis handligene f.eks befinner seg i et hus, slik som i filmen vår, finner Location Scouten frem til noen forslag etter å ha snakket med regissøren. Så drar ofte Regissøren, Forografen, Location Scouten, Prod.lederen og Scenografen (den som har ansvar for hvordan alle rom og steder ser ut i filmen) og ser på mange forskjellige hus, før man til slutt bestemmer seg for akkurat det huset vi liker best! Selv om dette ofte er et samarbeid, så er det Regissøren som har det siste kreative ordet.

For å kunne lage en produksjonsplan gjør Innspillingslederen (hun eller han som styrer settet og selve opptaksdagen), et «nedbrekk» av manus. Det betyr å gå igjennom alle scenene i manuset fom scene nr. 1 til siste sluttscene «The End», og «brekke» dem ned i et detalj nivå f.eks:

– når skal scenen filmes (Natt/Dag/Morgen/Kveld)

– hvor (Inne eller ute?, på hvilket type sted (f.eks på en skole)

– Hvem er med (hvilke rollerfigurer og dermed hvilke skuespillere er med i hver enkel scene)

– Trenger vi Stunt?

– Trenger vi f.eks spesielle fremkosmtmidler (bil, sykkel tog fly etc?)

Det er mange detaljer som skal på plass før man kan lage et første utkast til Prod.planen. Når innspillingslederen sammen med LP/PL, har et forslag til en plan, diskuterer vi oss frem til et nytt forslag sammen med Regissøren og Fotografen på bakgrunn av hva de tror trengs av tid for hve enkel scene.

Mens alt dette foregår, er det mitt ansvar som Linjeprodusent å få til alle de kreative visjoene (Filmen som Regissøren har inni sitt hode), innen for de tidsmessige og økonomiske rammene filmen har. Det vil si at jeg må finne ut hva alt dette koster; og det gjelder alt fra lønnen til folk som jobber, til hva det f.eks koster å bruke et helikopter i noen timer, eller hva det koster å filme hver scene. Med andre ord, er det en veldig variert jobb, og jeg lærer mye nytt på hvert prosjekt. Men det er også mye ansvar og penger å passe på, slik at de blir riktig brukt på nettopp dette prosjektet. (Nok et puslespill i filmens store puslespill).

comments powered by Disqus

Tilbake til innlegg