Location

Location er et engelsk uttrykk for stedet der filmen taes opp, når det ikke er i studio. «Gilberts grusomme hevn» er bare filmet på location, og det aller meste på én location, nemlig nabolaget til Gilbert. Under kan du se en liten reportasje fra dette stedet. Johanne Holmedahl (13) er vår stedlige film-reporter som viser vei og forteller.

comments powered by Disqus

Tilbake til innlegg